TERMENI ȘI CONDIȚII

 

1. DEFINIȚII CU CARACTER GENERAL

1.1 PLAMETCO S.R.L. este persoană juridică cu sediul în localitatea Sânpetru, str. Orizontului nr.3, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08 /3731 /1993, având CUI 5011434, atribut fiscal RO, în calitate de producător și comerciant (denumită în continuare „Plametco”).

 • SITE: domeniul www.plametco.ro și subdomeniile acestuia. Plametco este deținătoarea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului. În aceste condiții nimeni nu poate folosi întregul sau parte din conținutul site-ului decât în limitele prezentului contract, Termeni și Condiții.
 • PRODUSE: toate produsele prezentate pe site și orice alte produse similare realizate la cerere. Plametco execută doar produse pe bază de comandă fermă concretizată prin semnarea unui contract de vânzare cumpărare.
 • SERVICIU: serviciul de comerț electronic în sensul acordării posibilității Clientului să acceseze și să comande produsele oferite de către Plametco, în calitate de producător și comerciant, folosind mijloace de comunicare la distanță, respectiv e-mail și orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea acestui contract și care nu necesită prezența fizică simultană a Plametco și a Clientului. De asemenea, prin serviciu se înțelege și facilitatea oferită persoanelor interesate de a aplica pentru angajare.
 • UTILIZATOR: informațiile privind înscrierea unei persoane ca utilizator prin completarea formularelor de contact precum și mesajele private sunt confidențiale și vor fi dezvăluite doar în condițiile prevăzute în politica de confidențialitate a Plametco.
 • CLIENT: orice persoană juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la Serviciul oferit de catre Plametco, ulterior completării formularului de contact pentru comenzi și care a acceptat astfel prezentul Contract.
 • APLICANT: orice persoană fizică care are sau obține acces la Serviciul oferit de către Plametco, ulterior completării formularului de contact pentru angajare și care a acceptat astfel prezentul Contract, exclusiv în ceea ce privește accesarea site-ului și completarea formularului de comandă pentru angajare.
 • CONTRACT LA DISTANȚĂ: contractul de furnizare de produse încheiat între Plametco, în calitate de comerciant, și Client în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către Plametco, ce presupune o cerere de ofertă/comandă înaintată de către utilizator, urmată de executarea acesteia de către Plametco. Noțiunea de contract la distanță exclude contractele individuale de muncă, care se vor încheia în condițiile legii speciale, Codul Muncii, cu persoanele selectate în urma procesului de recrutare. De asemenea, noțiunea de contract la distanță exclude încheierea de către Plametco și utilizator a unui contract în formă scrisă, indiferent de modalitatea de comunicare a acestuia și indiferent dacă necesită sau nu prezența fizică simultană a celor două părți. În acest ultim caz vor prevala exclusiv clauzele contractuale, fără aplicarea Termenilor și Condițiilor.
 • NEWSLETTER/ALERTĂ: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Plametco pentru Clienții care optează pentru primirea acestor informații.

1.2 Prin prezentul sunt stabiliți termenii și condițiile de utilizare ai site-ului/Serviciului de către Utilizator, iar folosirea prin accesarea, vizitarea și vizualizarea conținutului/Serviciului, implică aderarea Utilizatorului la prezentul Contract. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile Plametco vă rugăm nu accesați acest site.

1.3 Plametco își desfășoară activitatea sub incidența legislației din România și respectă conținutul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Plametco este răspunzătoare pentru protecția datelor personale furnizate de către Utilizatori prin intermediul formularelor de contact pentru comandă și pentru angajare.

1.4 Plametco își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment site-ului și Termenilor și Condițiilor prin postarea pe site, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate într-o manieră adecvată. Accesarea sau utilizarea acestui Site va fi considerată drept acord al Termenilor și Condițiilor în versiunea publicată pe Site la momentul accesării/utilizării.

2. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

2.1 Plametco depune toate eforturile pentru a minimaliza posibilele erori care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate în conținutul site-ului. Plametco precizează că imaginile produselor au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini într-o manieră rezonabilă, caracteristicile tehnice ale produselor fiind convenite de către Plametco și Client prin intermediul unor mijloace de comunicare ce exclud site-ul.

2.2 Plametco nu este raspunzătoare pentru erorile, greșelile, neîndeplinirile, întârzierile sau întreruperile fluxului de date indiferent de motiv, și nici pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Plametco nu răspunde de conținutul și/sau calitatea altor site-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Plametco. Pentru respectivele site-uri răspunderea integrală o poartă deținătorii site-urilor în cauză.

2.3 Dacă un Utilizator consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către Plametco violează drepturile sale sau ale altcuiva de copyright sau orice alte drepturi, acesta trebuie să contacteze Plametco, astfel încât Plametco să poată decide în cunoștință de cauză.

2.4 Plametco nu garantează Utilizatorului acces permanent pe Site sau la Serviciu și nu îi acordă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul Site-ului.

2.5 Orice fel de informații transmise de Utilizator către Plametco prin intermediul Site-ului, altele decât cele legate de procesul de cumpărare-vânzare a unor produse și informații cu caracter personal ale Utilizatorului, conferă Plametco dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a distribui prin orice mijloc media oriunde aceste informații.

2.6 Site-ul este găzduit de server-ul unei terțe firme. Plametco nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site indiferent de motivele apariției lor, dar nici pentru erorile apărute datorită folosirii de către Utilizator a anumitor browsere pentru vizitarea Site-ului.

3. CONTACT

3.1 Plametco își publică pe Site toate datele corecte de identificare și de contact. Plametco își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor primite de la Utilizator prin mijloacele de comunicare la distanță.

3.2 Clientul trebuie să completeze formularul de contact pentru comandă corect, integral și să îl comunice către Plametco. Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către Client, referitor la comanda sa. Clientul nu poate efectua comenzi telefonice, cu excepția situației în care acestea sunt confirmate prin completarea formularului de contact pentru comandă sau prin folosirea altor mijloace de comunicare (email sau fax). Mesajele transmise prin intermediul platformelor Whatsapp, Facebook sau altele similare nu sunt considerate mijloace adecvate de comunicare în sensul efectuării comenzilor.

4. PRODUSE

4.1 Produsele sunt oferite în forma în care sunt fabricate de către Plametco conform caracteristicilor tehnice furnizate de către Client. Toate imaginile încărcate în site sunt cu titlu de prezentare. Plametco execută doar produse pe bază de comandă.

4.2 Plametco poate refuza la un moment dat onorarea unor comenzi privind produsele sau serviciile disponibile pe Site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

5. PLATA PRODUSELOR

5.1 Prețurile aferente produselor sunt exprimate în euro (EUR) și nu includ TVA în cota legală, fiind comunicate Clientului după primirea formularului de contact pentru comandă, în funcție de caracteristicile tehnice și personalizările solicitate.

Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel comunicat de Plametco după primirea formularului de contact pentru comandă și respectiv acceptat de către Client, preț la care se adaugă costul livrării, dacă este cazul și cota TVA de 19%.

5.2 Plata produselor comandate se efectuează în cota de 30% în avans și 70% la livrarea produselor. Plametco acceptă doar plata prin ordin de plată/transfer bancar. Dovada plății efectuate în avans trebuie trimisă către Plametco la adresa de email comercial@plametco.ro .

5.3 La cererea Clientului, Plametco oferă servicii de transport a produselor, contra cost. Prețul transportului este comunicat clientului anterior executării comenzii. Plametco nu va demara executarea comenzii până când toate elementele esențiale cu privire la produse, plată, livrare și transport nu sunt agreate împreună cu Clientul.

6. LIVRAREA PRODUSELOR

6.1 Plametco va onora doar comenzile cu adresa de livrare pe teritoriul României și în Europa. Plametco va depune toate eforturile pentru livrarea produselor la termenele comunicate. În cazul întârzierii la livrare sau nelivrării la termenul comunicat, se poate stabilii de comun acord cu Clientul un discount procentual aplicat la valoarea contractată. Atenție! În zilele de Sâmbătă, Duminică și sărbătorile legale nu se efectuează livrări.

6.2 Factura fiscală va fi transmisă Clientului prin mijloace electronice de comunicare. În cazul în care Clientul nu transmite Plametco, prin mijloace electronice de comunicare, neconformitatea facturii raportat la produsele livrate, Clientul recunoaște în mod expres că a acceptat factura și că produsele livrate sunt conforme cu comanda sa.

6.3 Clientul trebuie să accepte în prealabil prevederile prezentului document pentru a avea acces la Serviciul oferit de către Plametco. Plametco poate limita parțial sau total accesul Clientului la Serviciu, în funcție de comportamentul său anterior.

6.4 Plametco poate denunța unilateral contractul, fără a putea fi obligată la plata de despăgubiri, indiferent de natura lor, în următoarele cazuri:

 • Clientul nu confirmă comanda efectuată pe Site;
 • Clientul nu a furnizat date corecte și/sau complete la momentul întocmirii comenzii;
 • Clientul nu furnizează informațiile necesare pentru efectuarea livrării.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Plametco nu poate fi obligată la plata de daune-interese în cazul în care Clientul poate fi sau este prejudiciat în orice mod ca urmare a nerespectării celor de mai sus.

6.5 Valoarea maximă a obligațiilor Plametco față de orice Client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, ce se datorează culpei sale, este contravaloarea comenzii plasate de Clientul respectiv.

6.6 În cazul în care livrarea nu poate avea loc din culpa Clientului iar acesta a achitat doar avansul în cuantum de 30% din valoarea produselor, Clientul se declară de acord în mod expres că va fi obligat la plata de daune-interese către Plametco, constând în diferența de 70% din valoarea produselor, costurile de livrare, dacă au fost aplicate, precum și penalități de întârziere de 0,5% pentru fiecare zi întârziere, aplicată contravalorii produselor comandate, până la achitarea integrală a sumelor de încasat.

6.7 Plametco poate subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, nefiind necesar acordul Clientului. La solicitarea Clientului Plametco îl poate informa pe acesta asupra stadiului în care se află comanda.

6.8 Plametco nu poate fi considerată răspunzătoare pentru expedieri întârziate în situațiile:

 • caz fortuit: blocaje rutiere, surpări de teren în apropierea șoselei, căderi de poduri, accidente rutiere, probleme mecanice ce pot apărea în modul de transport, interdicții sau limitări pe perioada stării de alertă, și altele similare.
 • cauze naturale: furtuni, incendii, inundații, zăpada sau îngheț, și altele similare.
 • cauze umane: războaie, starea de asediu, greve, revoluții, și altele similare.

7. GARANȚIA PRODUSELOR

7.1 Plametco oferă o garanție a produselor de 12 luni de la data vânzării în condițiile de respectare a normelor și instrucțiunilor de montare și exploatare specifice produsului. Mentiunile cu privire la elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, durata medie de utilizare, conditii de utlizare si intretinere, precum si orice alte elemente necesare, sunt inscrise in certificatul de garantie.

7.2 În cazul în care produsul nu funcționează sau nu este conform, remedierea se va face de către Plametco în minimum 10 zile lucrătoare.

8. POLITICA DE RETUR A PRODUSELOR

8.1 Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar Clienților persoane fizice, iar întrucât Clientul este definit în prezentul document ca fiind orice persoană juridică de drept public sau privat, prevederile legale privind returul produselor sunt inaplicabile.

8.2 Plametco lucrează doar pe bază de mostră pe care Clientul o aprobă în prealabil, prin urmare returul produselor se limitează exclusiv la situații ce țin de neconformitatea produsului raportat la mostra aprobată. În acest caz Plametco va suporta costurile de retur.

9. JURISDICȚIE

9.1 Legea aplicabilă este legea română. Toate litigiile privind interpretarea, executarea sau încetarea acestor Termeni și Condiții se vor rezolva pe cale amiabilă de către reprezentanții părților (Client și Plametco). În cazul imposibilității unei înțelegeri între părți, soluționarea litigiului revine instanțelor de judecată române de la sediul Plametco.

10. NEWSLETER – ABONARE ȘI DEZABONARE

10.1 Plametco își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter și/sau alerte, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter și/sau alerte, fără niciun angajament ulterior din partea Plametco sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. În ceea ce privește newsletter-ul trimis către persoanele care au optat pentru această facilitate, drepturile asupra conținutului acestuia aparțin Plametco, iar trimiterea se face în condițiile documentului de față.

10.2 Newsletter-ul poate fi retrimis de abonați către terțe persoane, pe propria lor răspundere, fără a modifica structura sau conținutul mesajelor în cauză, Plametco nefiind răzpunzătoare pentru acțiunile abonaților săi.

10.3 Plametco poate restricționa accesul unui abonat la newsletter dacă consideră că abonatul nu respectă prevederile acestui document.

11. DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

11.1 Întregul conținut al Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la imagini, texte, butoane, programe, scripturi și orice alte date, este proprietatea Plametco și este protejat conform Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Folosirea fără acordul scris al Plametco a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform reglementărilor legale în vigoare.

11.2 Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactați, în scris, la adresa de email office@plametco.ro .

12. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE

12.1 Informațiile Utilizatorilor Site-ului sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii Plametco. Informațiile transmise de Utilizator se pot folosi de către Plametco pentru confirmarea comenzilor, livrare, promoții și altele similare. Utilizatorii pot solicita în orice moment ștergerea acestor date din baza de date în urma unei cereri formulate în scris și comunicate Plametco la adresa de e-mail sau la sediul acesteia.

12.2 Plametco respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Excepțiile de la obligația de a notifica nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligații care îi revin potrivit dispozițiilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu precădere a celor privind asigurarea drepturilor persoanelor vizate, precum și asigurarea confidențialității și securității datelor.

13. SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

13.1 Datele personale introduse de către Utilizator/Client vor fi folosite de Plametco numai în scopul declarat al acestui Site. Informațiile solicitate în cuprinsul formularului de contact pentru comandă sunt utile pentru confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs, etc., și în niciun caz nu vor fi furnizate unei terțe părți, decât în cazurile prevăzute de lege. Informațiile solicitate în cuprinsul formularului de contact pentru angajare sunt utile în cadrul procesului de recrutare și nu vor fi furnizate vreunei terțe părți. Fiecare Utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

13.2 Site-ul folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în baza de date a Plametco.

13.3 Plametco s-a aliniat la dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), iar informațiile cu privire la acest aspect se regăsesc în Politica de confidențialitate.

PLAMETCO
Susținem produse și branduri. Din 1993.

Experiența ne definește. Pentru noi cel mai mut contează relația pe care o construim în timp cu fiecare partener! Oferim toată experiența noastră pentru toți cei care vor să se promoveze eficient și țintit, personalizând fiecare detaliu al produsului după cerința clientului!

Contact

(+40) 268 54 80 95

(+40) 730 21 05 10

Str. Orizontului Nr. 3

Loc. Sanpetru, Jud. Brasov