Politica integrată

Directorul General al GRUPULUI PLAMETCO, doreşte să ridice permanent, nivelul de calitate al produselor, pentru a asigura conformitatea, consecventă cu cerinţele din ce în ce mai exigente ale clienţilor şi parţilor interesate, în vederea satisfacerii acestora şi a conformiăţii cu standardele, normele în vigoare, legislaţia aplicabilă, a altor cerinţe aplicabile la care societatea a subscris precum şi cerinţe OHSAS care îi sunt aplicabile.  

Domeniu de aplicare

Proiectare si productie standuri de prezentare, masini de baxat, masini de lipit pungi, confectii metalice

Directorul General doreşte o aplicare eficace şi eficientă a sistemului integrat calitate, mediu, sanătate şi securitate ocupaţională şi o permanentă îmbunatăţire a acestuia pentru:

Directia strategica = Realizarea de produse conforme in scopul realizarii de profit in crestere in urmatori 10 ani.           

Directii:

 • creşterea competitivităţii companiei;
 • consolidarea poziţiei companiei pe o piata în continuă dezvoltare;
 • creşterea segmentului de piaţă ocupat în acest moment prin ridicarea permanentă a nivelului de calitate şi promovarea unor produse noi;
 • creşterea profitabilităţii firmei
 • scăderea permanentă a impactului negativ asupra mediului
 • prevenirea poluărilor accidentaletinerea sub control a riscurilor OHSAS
 • prevenirea incidentelor şi accidentelor 
   

Prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă se obţine:

Obiectivele generale:

 • Imbunatatirea performanţelor Sistemului de Management integrat implementat în GRUPULUI PLAMETCO, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 (raportare în analiza de management)
 • Implicarea managementului de la cel mai înalt nivel în conducerea activităţilor ca procese şi conducerea proceselor corelate ca un sistem, cu scopul creşterii performanţelor şi eficienţei organizaţiei, precum şi a reducerii consumurilor de materiale, materie primă şi combustibili prin introducerea de tehnologii noi şi ţinerea sub control a riscurilor (raportare în analiza de management);
 • Permanenta preocupare de îmbunătăţire a eficacităţii Sistemului de Managament integrat, pentru creşterea calităţii produselor şi a serviciului prestat, reducerea impactului negativ asupra mediului şi a riscurilor OHSAS associate acţivităţii (raportare în analiza de management); 
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a conformiăţii cu standardele, normele în vigoare, legislaţia aplicabilă, a altor cerinţe aplicabile la care societatea a subscris precum şi cerinte OHSAS care îi sunt aplicabile şi permanenta preocupare pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciului la nivelul declarat (raportare în analiza de management);
 • Implicarea directă şi totală a personalului şi responsabilizarea lui, pentru calitatea muncii pe care o prestează, pentru protecţia mediului şi a muncii (raportare în analiza de management);
 • Creşterea prestigiului organizaţiei, prin competenţa, seriozitatea şi promptitudinea cu care se răspunde clienţilor (raportare în analiza de management);
 • Prevenirea poluării şi a accidentelor (raportare în analiza de management).
 • Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă pentru factorii de mediu, sol, apă, aer şi performanţei referitoare la securitate si sănătate ocupatională (raportare în analiza de management);
 • Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului şi a ţinerii sub control a riscurilor OHSAS (raportare în analiza de management);
 • Comunicarea continuă cu instituţiile statului în domeniul mediului şi OHSAS, în scopul minimizării efectelor proceselor cu impact asupra mediului şi a ţinerii sub control a riscurilor OHSAS (raportare în analiza de management).


Directorul general urmăreşte permanent costurile non-calităţii şi va asigura aplicarea sistemului integrat. În acest scop se vor efectua periodic audituri interne, verificări şi îmbunătaţiri ale sistemului integrat. 

Pentru aceasta, eu ca Director General al Grupului PLAMETCO, conştient ca numai în acest mod se poate face performanţa, i-mi asum responsabilitatea si sprijinul impreuna cu toti membri conducerii să favorizez creşterea societăţii prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea constantă a sistemului de management  integrat pentru a asigura conformitatea, consecventă cu cerinţele din ce în ce mai exigente ale clienţilor şi părţilor interesate, în vederea satisfacerii cerinţelor acestora şi a conformităţii cu standardele, normele în vigoare, legislaţia aplicabilă, a altor cerinţe aplicabile la care societatea a subscris precum şi cerinţe OHSAS care îi sunt aplicabile. De asemenea mă angajez să întreprind toate acţiunile necesare pentru prevenirea poluării şi a accidentelor.

Data: 14.12.2015 

Director General

Ing. CÎDĂ CRISTI