Politica integrată

Directorul General al GRUPULUI PLAMETCO, doreşte să ridice permanent, nivelul de calitate al produselor, pentru a asigura conformitatea, consecventă cu cerinţele din ce în ce mai exigente ale clienţilor şi partilor interesate, în vederea satisfacerii acestora şi a conformității cu standardele, normele în vigoare, legislația aplicabilă, a altor cerinte aplicabile la care societatea a subscris precum şi cerinţe SR ISO 45001:2018 care îi sunt aplicabile.

Domeniu de aplicare

Proiectare si productie standuri de prezentare, masini de baxat, masini de lipit pungi, confectii metalice.

Directorul General doreşte si isi asuma raspunderea pentru o aplicare eficace şi eficientă a sistemului integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi o permanentă îmbunătățire a acestuia pentru: 

Directia strategica = Realizarea de produse conforme in scopul realizarii de profit in crestere in urmatori 10 ani.     

Directii:

 • creşterea competitivităţii companiei; 

 • consolidarea poziției companiei pe o piata în continuă dezvoltare; 

 • creşterea segmentului de piaţă ocupat în acest moment prin ridicarea permanentă a nivelului de calitate şi promovarea unor produse noi; 

 • creşterea profitabilităţii firmei 

 • scăderea permanentă a impactului negativ asupra mediului 

 • prevenirea poluărilor accidentale 

 • tinerea sub control a riscurilor SSM / SU 

 • prevenirea incidentelor şi accidentelor

 

Prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă se obţine:

Obiectivele generale:

 • Imbunatatirea performantelor Sistemului de Management integrat implementat în GRUPUL PLAMETCO, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018 (raportare în analiza de management) 

 • Implicarea managementului de la cel mai înalt nivel în conducerea activităţilor ca procese şi conducerea proceselor corelate ca un sistem, cu scopul creşterii performanţelor şi eficienței organizaţiei, precum şi a reducerii consumurilor de materiale, materie primă şi combustibili prin introducerea de tehnologii noi şi ţinerea sub control a riscurilor (raportare în analiza de management); 

 • Permanenta preocupare de îmbunătățire a eficacității Sistemului de Managament integrat, pentru creşterea calității produselor şi a serviciului prestat, reducerea impactului negativ asupra mediului şi a riscurilor SSM / SU asociate activităţii (raportare în analiza de management); 

 • Satisfacerea cerintelor clienţilor şi a conformității cu standardele, normele în vigoare, legislația aplicabilă, a altor cerinţe aplicabile la care societatea a subscris precum şi cerinte de securitate ocupationala care îi sunt aplicabile şi permanenta preocupare pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciului la nivelul declarat (raportare în analiza de management); 

 • Implicarea directă şi totală a personalului şi responsabilizarea lui, pentru calitatea muncii pe care o prestează, pentru protectia mediului şi a muncii (raportare în analiza de management); 

 • Creşterea prestigiului organizaţiei, prin competenţa, seriozitatea şi promptitudinea cu care se răspunde clienților (raportare în analiza de management); 

 • Prevenirea poluării şi a accidentelor (raportare în analiza de management). 

 • Imbunătăţirea indicatorilor de performanţă pentru factorii de mediu, sol, apă, aer şi performanţei referitoare la securitate si sănătate ocupatională (raportare în analiza de management); 

 • Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului şi a ţinerii sub control a riscurilor SSM/SU (raportare în analiza de management); 

 • Comunicarea continuă cu instituţiile statului în domeniul mediului şi securitatii ocupationale, în scopul minimizării efectelor proceselor cu impact asupra mediului şi a ţinerii sub control a riscurilor SSM / SU (raportare în analiza de management). 


Directorul general urmăreşte permanent costurile non-calităţii şi va asigura aplicarea sistemului integrat. In acest scop se vor efectua periodic audituri interne, verificări şi îmbunătaţiri ale sistemului integrat. 

Pentru aceasta, eu ca Director General al Grupului PLAMETCO, conştient ca numai în acest mod se poate face performanţa, îmi asum responsabilitatea si sprijinul impreuna cu toti membri conducerii să favorizez creşterea societăţii prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea constantă a sistemului de management integrat pentru a asigura conformitatea, consecventă cu cerinţele din ce în ce mai exigente ale clienţilor şi părţilor interesate, în vederea satisfacerii cerintelor acestora şi a conformității cu standardele, conformare cu normele în vigoare, legislația aplicabilă, a altor cerinţe aplicabile la care societatea a subscris precum şi cerinţe SR ISO 14001:2018 care îi sunt aplicabile si creşterii performanței de mediu. 

De asemenea mă angajez să întreprind toate acţiunile necesare pentru prevenirea poluării, sa asigur condiții de lucru sigure şi sănătoase pentru prevenirea traumatismelor şi bolilor determinate de muncă pentru eliminare pericolelor şi de reducere a riscurilor SS Ma angajez la consultare şi implicare a lucrătorilor si a reprezentanţilor lucrătorilor in ceea ce priveste determinarea si masuri pentru tinere sub control a riscurilor SSM si a posibilitatii de aparitie a bolilor profesionale. 

Data: 10.01.2020

Director General

Ing. CÎDĂ CRISTI