Certificări

Politica integrată

Directorul General al GRUPULUI PLAMETCO, doreşte să ridice permanent nivelul de calitate al produselor, pentru a asigura conformitatea, consecventă cu cerinţele din ce în ce mai exigente ale clienţilor şi părţilor interesate, în vederea satisfacerii acestora şi a conformiăţii cu standardele, normele în vigoare și legislaţia aplicabilă.

Domeniu de aplicare:

Proiectare și producție standuri de prezentare din metal, lemn, alte confecții metalice si acoperiri metalice.

Directorul General doreşte o aplicare eficace şi eficientă a sistemului integrat de calitate, mediu, sanătate şi securitate ocupaţională cât şi o permanentă îmbunătăţire a acestuia pentru:

Direcția strategică a companiei reprezintă fabricarea de produse conforme ce au ca scop creșterea profitului în următorii 10 ani fara accidente de mediu sau SSM.

Directii:

 • creşterea competitivităţii companiei;
 • consolidarea poziţiei companiei pe o piață în continuă dezvoltare;
 • creşterea segmentului de piaţă ocupat în acest moment prin ridicarea permanentă a nivelului de calitate şi promovarea unor produse noi;
 • creşterea profitabilităţii firmei
 • scăderea permanentă a impactului negativ asupra mediului
 • prevenirea poluărilor accidentale și ținerea sub control a riscurilor ISO
 • prevenirea incidentelor şi accidentelor

Prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă se obţine:

Obiectivele generale:

 • Îmbunătătirea performanţelor Sistemului de Management integrat implementat în GRUPUL PLAMETCO, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018 specifice companiei;
 • Implicarea managementului de la cel mai înalt nivel în conducerea activităţilor ca procese şi conducerea proceselor corelate ca un sistem, cu scopul creşterii performanţelor şi eficienţei organizaţiei, precum şi a reducerii consumurilor de materiale, materie primă şi combustibili prin introducerea de tehnologii noi şi ţinerea sub control a riscurilor;
 • Permanenta preocupare de îmbunătăţire a eficacităţii Sistemului de Managament integrat, pentru creşterea calităţii produselor şi a serviciului prestat, reducerea impactului negativ asupra mediului şi a riscurilor asociate acţivităţilor;
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a conformiăţii cu standardele, normele în vigoare, legislaţia aplicabilă, a altor cerinţe aplicabile la care societatea a subscris precum şi permanenta preocupare pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciului la nivelul declarat;
 • Implicarea directă şi totală a personalului şi responsabilizarea lui, pentru calitatea muncii pe care o prestează, pentru protecţia mediului şi a muncii;
 • Creşterea prestigiului organizaţiei, prin competenţa, seriozitatea şi promptitudinea cu care se răspunde clienţilor;
 • Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă pentru factorii de mediu, sol, apă, aer şi performanţei referitoare la securitate si sănătate ocupatională;
 • Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului şi a ţinerii sub control a riscurilor SSM;
 • Comunicarea continuă cu instituţiile statului în domeniul mediului şi SSM, în scopul minimizării efectelor proceselor cu impact asupra mediului şi a ţinerii sub control a riscurilor SSM.

Directorul General urmăreşte permanent costurile non-calităţii şi va asigura aplicarea sistemului integrat. În acest scop se vor efectua periodic audituri interne, verificări şi îmbunătaţiri ale sistemului integrat.

Pentru aceasta, eu ca Director General al Grupului PLAMETCO, conştient că numai în acest mod se poate face performanţă, îmi asum responsabilitatea și sprijinul impreuna cu toți membri conducerii să favorizez creşterea societăţii prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea constantă a sistemului de management integrat pentru a asigura conformitatea, consecventă cu cerinţele din ce în ce mai exigente ale clienţilor şi părţilor interesate, în vederea satisfacerii cerinţelor acestora şi a conformităţii cu standardele, normele în vigoare, legislaţia aplicabilă, a altor cerinţe aplicabile la care societatea a subscris precum şi cerinţe SSM care îi sunt aplicabile. De asemenea mă angajez să întreprind toate acţiunile necesare pentru prevenirea poluării şi a accidentelor.

De asemenea mă angajez să întreprind toate acţiunile necesare pentru prevenirea poluării, sa asigur condiţii de lucru sigure şi sănătoase pentru prevenirea traumatismelor şi bolilor determinate de muncă pentru eliminare pericolelor şi de reducere a riscurilor SSM. Ma angajez la consultare şi implicare a lucrătorilor si a reprezentanţilor lucrătorilor in ceea ce priveste determinarea masurilor pentru tinere sub control a riscurilor SSM si a posibilitatii de aparitie a bolilor profesionale.

Data: 07.09.2021
Director General
Ing. CÎDĂ CRISTI
plametco
plametco
plametco

PLAMETCO
Susținem produse și branduri. Din 1993.

Experiența ne definește. Pentru noi cel mai mut contează relația pe care o construim în timp cu fiecare partener! Oferim toată experiența noastră pentru toți cei care vor să se promoveze eficient și țintit, personalizând fiecare detaliu al produsului după cerința clientului!

Contact

(+40) 268 54 80 95

(+40) 730 21 05 10

Str. Orizontului Nr. 3

Loc. Sanpetru, Jud. Brasov